PVC roof

Capacity:8MW
Location:  Changxing·Zhejiang