C&I PROJECT IN JIANGSU

Capacity:5MW
Location:  Jiangsu,China