C&I PROJECT IN JIANGSU

Capacity:3.2MW
Location:  Jiangsu,China